هوشمند سازی بیمارستان

هوشمند سازی بیمارستان

كنترل هوشمند بيمارستان ها رويكرد جديدي است كه منجر به بهينه سازي در مصرف انرژي مي گردد. با بررسي فضاهاي مختلف بيمارستاني از منظر نيازمندي به كنترل هوشمند و شناسايي روشها، تجهيزات و پروتكل هاي مناسب جهت مانيتورينگ و هوشمندسازي انجام مي پذيرد.

از امكانات اين سيستم مي توان به بررسي فاكتورهايي چون دقت، سرعت و اطمينان در حوزه درماني و همچنين توجه به آسيب پذيري سيستم بهداشتي و درماني از خطاهاي انساني، مديريت هوشمند و اتوماسيون اين مراكز در تامين امنيت و آسايش بيماران، استفاده از نور طبيعي در فضاهاي درماني، صرفه جويي در مصرف انرژي و كنترل مناسب دما، رطوبت و كيفيت هوا، كه نقش موثري داشته و مديريت اموال، پرسنل، بيماران و تجهيزات را در غالب يك سيستم يكپارچه در بر مي گيرد.

بر اساس بررسي هاي انجام شده حدود ٢٠ درصد مصرف انرژي كاهش مي يابد كه اين ميزان تاثيرات قابل توجه اي در كاهش هزينه هاي تاسيساتي جاري و آتي بيمارستان را در بر مي گيرد. كنترل هوشمند بيمارستان چالش محدوديت منابع انرژي، يكي از مهمترين موضوعات مطرح در دنيا بوده و امروزه اين امر آشكار است كه، تامين نيازهاي جوامع مدرن تنها با استفاده از منابع انرژي سنتي، امكان پذير نمي باشد.

بر اساس تحقيقات انجام شده در اين زمينه، مي توان دريافت كه ميزان مصرف انرژي در نيم قرن گذشته به طور سرسام آوري افزايش يافته است؛ به همين علت كشورها ي مصرف كننده ي انرژي، براي صرفه جو يي و استفاده بهينه از انرژي هاي موجود و همچنين جايگزيني انرژي هاي جديد، گام برداشته اند. در اين راستا، مسئله مهم ديگر در اين جوامع، دستيابي به حداكثر آرامش، رفاه، و امنيت در محل زندگي و كار با صرف حداقل هزينه مي باشد.

سيستمهاي كنترل هوشمند ساختمان در حدود سال ١٩٩٠ ميلادي به تدريج و به شكل استاندارد، پا به عرصه ظهور نهادند. دلايل عمده اين امر، افزايش بهاي انرژي، افزايش جمعيت و نياز مبرم به كنترل مصرف انرژي در ساختمان بوده است. تا قبل از قرن جديد ميلادي اكثر شركتهاي مطرح، ازپروتكل هاي خاص خود جهت مديريت هوشمند ساختمان ها استفاده مي كردند، كه اين امر به دليل ماهيت محدود پروژه هاي هوشمندسازي در آن برهه ي زماني بوده است.

پس از اين دوره و بوجود آمدن پروتكل هاي فراوان جهت استفاده در خانه هوشمند و گسترش هوشمندسازي ساختمان ها، جهت سهولت در توسعه ي اين سيستم، كاهش هزينه ها و بالا رفتن راندمان در پروژه ها، تصميم بر آن شد كه يك سري استاندارد مشخص جهت مديريت هوشمند ساختمان ايجاد گردد.

بررسي روشهاي مختلف كنترل هوشمند بيمارستان:

بطوركلي مديريت هوشمندانه انرژي، با اهداف بهينه سازي مصرف انرژي و به منظور افزايش سطح رفاه، آسايش، زيبايي و دكوراسيون، ايمني، دسترسي سريع، افزايش عمر مفيد تجهيزات و كاهش هزينه نگهداري و تعميرات آنها و در مجموع در جهت خدمت رساني بهتر صورت مي پذيرد. در اين تحقيق سيستم هاي مختلف الكتريكي و مكانيكي انواع بيمارستانها كه توسط سيستم هوشمند، كنترل و مانيتورينگ مي شوند، مورد بررسي قرار گرفته شده، اما تنها سيستم روشنايي و تهويه ي مطبوع مباحث مورد ملاحظه در اين زمينه هستند.

با توجه به مساحت، محل و نوع بيمارستان مي توان كنترل هوشمند بيمارستان را در سطوح مختلف، مديريت كرد. زمينه هايي كه در بيمارستان هاي با مديريت هوشمند پياده مي شوند، بسيار متنوع اند. هر طراح با توجه به تجربه ي خود در زمينه كنترل هوشمند به بخشي از سيستم، توجه بيشتري معطوف مي دارد. از طرف ديگر با توجه به نياز هر بهره بردار كه مسايل امنيتي، انرژي، محيط زيست، و … برايش مهم تر باشد، روش كار متفاوت مي باشد. براساس تحقيقات انجام شده، مهمترين كاربري ها و مواردي كه در مديريت هوشمند بيمارستان ها از نظر بهينه سازي مصرف انرژي و هزينه ي اقتصادي توجيه پذ يرتر هستند عبارتند از:

كنترل هوشمند بيمارستان ها و تنظيم روشنايي:

 •    روشن و خاموش كردن چراغها
 •    كنترل ميزان روشنايي چراغها (كاهش يا افزايش نور هر لامپ) در برخي از فضاها مانند بخش هاي مراقبتهاي ويژه
 •    كنترل مركزي براي سيستم روشنايي
 •    كنترل زماني به منظور زمان بندي روشن بودن چراغها
 •    روشن و خاموش كردن چراغ ها بر اساس روز و شب
 •    تشخيص ميزان و شدت روشنايي به كمك حسگرها
 •    روشنايي اضطراري كه روشن كردن تمامي چراغها در وقت اضطراري نظير زلزله و … را شامل مي شود.

كنترل هوشمند بيمارستان و پرده برقي:

 •    كنترل زمان بندي شده ي پرده ها
 •    كنترل وابسته به شرايط آب و هوايي؛ كه بسته به آب و هواي مه آلود، باراني و يا وزش باد، پرده ها را ميتوان كنترل كرد.
 •    بازگشت به وضعيت اوليه و از پيش برنامه ريزي شده
 •    كنترل وابسته به موقعيت خورشيد؛ كه بسته به زاويه ي تابش خورشيد، نور را بطور مناسب متمايل مي كند تا از شدت تابش مستقيم نور بكاهد.
 •    كنترل مركزي پرده ها
 •    محافظت در برابر نور خورشيد؛ تنظيم پرده ها

كنترل هوشمند بيمارستان و تهويه مطبوع:

 •    مانيتورينگ خطاهاي احتمالي سيستم هايHVAC
 •    كنترل وابسته به وضعيت پنجره، بدين معنا كه با توجه به ميزان باز يا بسته بودن پنجره، س يستمهاي تهويه ي مطبوع فعاليت خود را تنظيم مي نمايند.

كنترل هوشمند بيمارستان و مديريت امنيت:

 •    كنترل هوشمند دوربين مداربسته
 •    كنترل تردد در محيط هاي مجاز و غيرمجاز به كمك حسگرهاي حضور و غيره
 •    كنترل دسترسي به مكان هاي خاص (اتاقهاي عمل و …) و يا ابزارهاي مختلف به كمك حسگرهاي مختلف نظير؛ اثر انگشت، اسكن قرنيه و غيره
 •    كنترل سيستم هاي نمايشگر
 •    كنترل نمايشگرهاي LCD براي سنسورها يا سوئيچ ها
 •    كنترل پانل هاي نمايشگر
 •    كنترل سيستم آنتن مركزي و توزيع سيگنال
 •    كنترل سيستم ويدئو كنفرانس براي اتاق جلسات
 •    كنترل سيستم ويدئو كنفرانس براي اتاق عمل

كنترل بيمارستان هوشمند و هوشمندسازي مركزي ساختمان:

يكپارچه سازي سيستم هاي تاسيسات الكتريكي؛ عمليات منطقي پيچيده كه بسته به هر شرايط امكان برنامه ريزي براي كاري خاص وجود داشته باشد. كنترل زمان بندي شده براي چراغها و… عمليات كلي و بزرگ مقياس؛ بدين معنا كه بتوان يك سري از كارهاي لازم را بعنوان يك كار بزرگتر تعريف كرد و همه ي آن عمليات كنترلي كوچك به ترتيب و بصورت خودكار اجرا شوند. جمع آوري اطلاعات به كمك حسگرها از نقاط مختلف پروژه