هوشمندسازي ساختمان اداري و سازماني

ساختمان اداري هوشمند همچون ساختمان مسكوني هوشمند از امكانات نسبتا مشابه برخوردار است. يكي از نكات
مهم و قابل توجه در ساختما ن اداري هوشمند نحوه كنترل ميزان مصرف انرژي و يا به بيان ساده تر كاهش مصرف
انرژي است كه توسط سيستم هوشمند ساختمان كنترل و مديريت ميشود. در يك ساختمان اداري به شكل سنتي،
كه سيستم روشنايي با كليد خاموش و روشن ميشو د و سيستم سرمايش و گرمايش به صورت دستي كنترل
ميگردد ،به دلايل زيادي افزايش مصرف انرژي را به همراه دارد ،ولي در يك ساختمان اداري هوشمند ميتوانيم از
سنسورهاي چندكاره و كليدهاي هوشمند چندكاره به نحوي استفاده كنيم كه سيستم روشنايي و سيستم سرمايش
و گرمايش به صورت خودكار عمل نمايد.
منظور از هوشمند سازي ادارات و سازمان ها چيست؟
به گزارشBACpress ،زماني كه فضاي يك اداره يا سازمان مجهز به وسايل هوشمند و البته متصل به اينترنت
باشد، مي توان آنجا را يك فضاي هوشمند تلقي كرد. در يك اداره ي هوشمند، وسايل هوشمند متصل به اينترنت
يك اكوسيستم هوشمند را ا يجاد مي كنند و به وسيله ي آنها مي توان شرايط كاري و همه ي كارها را كنترل،
مديريت و نظارت كرد.

١ راحتي: داشتن كنترل بر دما و رطوبت به صورت مستقيم از گوشي همراه، به كارمندان اين امكان را مي دهد تا
فضا را به شرايط مطلوب خود دربياورند.

-٢ افزايش راندمان كارمندان: بسياري از كارها در پي هوشمند سازي كاملا خودكار مي شوند و كارمندان به جاي
انجام آن كارها، بر روي وظيفه ي اصلي خود تمركز مي كنند. در نتي جه، اهداف حرفه اي سريع تر و صحيح تر به
دست مي آيند.
-٣ صرفه جويي در مصرف انرژي: تنظيم خودكار روشنايي و دما در دفتر كار باعث استفاده ي موثر از منابع
انرژي و جلوگيري از هدر رفتن آنها مي شود.

-٤ افزايش امنيت: ابزاره ايي مثل دوربين مداربسته و سنسورهاي متصل به اينترنت به ساختن مكاني امن
كمك مي كنند. بعلاوه، مي توانند شفافيت را در انجام كارها افزايش و فساد اداري را كاهش دهند.

برخي از امكانات ساختمان اداري هوشمند به شرح زير است:
روشنايي و نورپردازي هوشمند
ديمر هوشمند
دزدگير هوشمند(سيستم امنيتي هوشمند)
سيستم نشت و قطع گاز
سيستم سرمايش و گرمايشهوشمند
سيستم صوت و تصوير هوشمند
كنترل درب ها و پنجره ها
كنترل به صورت زمانبندي شده (روز هفته –ساعات مخصوص)
كنترل از طريق كليدهاي لمسي –تبلت – گوشي همراه – اينترنت

تنظيم دماي هوشمند:
تنظيم دماي مناسب براي يك جمعيت انبوه و گوناگون يكي از دردسرهاي هميشگي اداره و سازمان ها بوده است.
زماني كه جزئيات دقيقي از سلايق كارمندان و دماي دلخواه آنها در دسترس نباشد، شرايط بدتر مي شود. سنسور
هوشمند دما الگوي استفاه از سيستم گرمايشي و سرمايشي توسط كاربران را ثبت كرده و ياد مي گيرد. پس از آن،
دما را طبق گرمايي يا سرمايي بودن آنها و در ساعات مختلف روز تنظيم مي كند. زماني كه كارمندان اداره را ترك
مي كنند، سنسور به صورت خودكار سيستم گرمايشي و سرمايشي و تهوي ه را خاموش مي كند. (ترموستات
هوشمند)

س يستم روشنايي هوشمند هم به همين ترتيب عمل مي كند. چراغ ها به محض ورود كارمندان روشن و با خروج
آنها خاموش مي شوند. ديمرهاي هوشمند موجود در اين سيستم مي توانند ميزان نور را با توجه به روشنايي روز
تنظيم نمايند. يعني در ساعاتي كه نور آفتاب، اتاق را تا حدي روشن كرده، ديمرها نور لامپ ها را كمتر مي كنند تا
نور فضا به ميزان مناسبي باشد.
صرفه جويي در انرژي و كاهش هدررفت انرژ ي يك از تاثيرهاي هوشمندسازي ادارات مي باشد.

افزايش ايمني:
دوربين هاي مدار بسته، قفل هاي هوشمند و سنسورهاي درب و پنجره از محبوب ترين ابزارها براي افزايش امنيت
در محل كار هستند.علاوه بر اين، شما مي توانيد يك سيستم ديجيتال را جايگزين سيستم چك كردن عبور و مرور
قديمي كنيد. تنها چيزي كه نياز داريد يك برنامه ي نصب شده در گوشي هوشمندتان است تا درب ها را از داخل
يا از بيرون قفل كنيد.

مصرف انرژي:
شغل شما هر چه كه هست، با كمك هوشمند سازي مي تواند صرفه جويي زيادي در مصرف انرژي داشته باشد.
همين سيستم روشنايي هوشمند و سنسور هوشمند دما نقش بسزايي در كاهش مصرف اضافي انرژي دارند. اين
گجت ها پاسخي براي تنبل ي و فراموشكاري بشر هستند و نور و دما را به اندازه ي كافي در محيط تنظيم مي كنند.
هر زمان كه سنسورها تشخيص دهند كسي در اتاق ها حضور ندارد، س يستم روشنايي و سرمايشي يا گرمايشي را
خاموش مي كنند تا از هدر رفت انرژي جلوگيري شود.

علاوه بر اين ها، پرده هاي هوشمند در فصول گرم سال، به محض آفتابي شدن هوا باز مي شوند تا آفتاب باعث گرم
شدن اتاق نشود و در فصول سرد، در چنين ساعاتي كنار مي روند تا نور آفتاب محيط را گرم كند. لازم به ذكر است
كه همه ي اين ها به تنظيمات شما بستگي دارد و حتي مي توانيد آن را از راه دور كنترل نماييد.يك قسمت در
اپليكيشن دفتر كار هوشمند وجود دارد كه ميزان مصرف انرژي در بازه هاي زماني مختلف را به شما نشان مي دهد.
به كمك اين بخش مي توانيد بهره وري و مصرف انرژي را كنترل و مديريت نماييد.

با هوشمند سازي اتاق هاي كنفرانس، مديريت كردن فضا بسيار راحت تر مي شود. سيستم برنامه ريزي هوشمند
براي اتاق جلسات باعث مي شود تا برنامه ي جلسات در ميان مشغله ها برهم نريزد و فراموش نشود.تجهيزات اين
اتاق ها، مثل پروژكتور و بورد را نيز مي توان هوشمند كرد تا همه چيز در جلسات و سخنراني ها به بهترين شكل
پيش برود و هيچ چيز مانع موفقيت شما نشود.